Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Quang

Tân Quang Lục Ngạn Bắc Giang
c2tanquanglng.bacgiang@moet.edu.vn